Certyfikat AEO

Mniej inspekcji, priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wyboru do kontroli, wyłączność na korzystanie z niektórych uproszczeń celnych.

Sea-Logistics posiada certyfikat AEO czyli status upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych, które uprawnia do korzystania z uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego.

Korzyści przysługujące upoważnionym przedsiębiorcom to m.in.:

  • Mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych
  • Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza kolejnością
  • Szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych
  • Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli
  • Uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli
  • Uznawanie statusu AEO w całej UE oraz z krajami partnerskimi, z którymi UE podpisała odpowiednią umowę,


Dodatkowo w Polsce Służba Celna przyznała szereg dodatkowych uprawnień przedsiębiorcom posiadającym status AEO. Szczegółowo zostały one opisane w materiale dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Współpraca

Nie ma dla nas tajemnic dotyczących przewozów w kontenerach morskich, a nasza kadra stanowi wsparcie doradcze na każdym etapie wysyłki bez skomplikowanych formalności i procedur.

tel. +48 58 781 77 77
sealog@sealog.pl

Copyright: SEA-LOGISTICS SP. Z O.O.
ul. Słowikowa 13, 81-198 Suchy Dwór