Najczęstsze pytania

1. Czym jest spedycja?

Spedycja jest to działalność polegająca na organizowaniu przewozu ładunku na czyjeś zlecenie oraz wykonaniu innych niezbędnych czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia. Spedycja zatem organizuje procesy transportowe, a także całe łańcuchy usług związane z zaopatrzeniem czy dystrybucją.

 

2. Czym są warunki dostawy Incoterms®?

Warunki dostawy określają reguły dostawy towaru od sprzedawcy do odbiorcy w przypadku handlu międzynarodowego. Incoterms® wykorzystywane są do jasnego podziału kosztów transakcji i transportu oraz odpowiedzialności pomiędzy sprzedawcę i kupującego. Incoterms® określają też która strona ponosi ryzyko związane z kondycją towaru w trakcie transportu oraz kiedy to ryzyko przekazane jest ze sprzedawcy na kupującego (jest to istotne, gdyż przekazanie ryzyka oznacza de facto moment sprzedaży, w którym to sprzedawca przestaje być odpowiedzialny za dalsze etapy transportu oraz stan towaru).

 

3. Co to jest i jakie dane powinien zawierać konosament morski?

Konosament  (Bill of Lading) to morski list przewozowy,, w którym stwierdza się przyjęcie przez powoźnika oznaczonego w tymże dokumencie ładunku w celu przewozu, uprawniającym posiadacza konosamentu, do rozporządzenia tym ładunkiem i do jego odbioru.

Konosament jest papierem wartościowym, na podstawie którego można przenieść prawa własności towaru, jest dowodem zawarcia umowy o przewóz i odgrywa główną rolę w handlu międzynarodowym. Konosament jako papier wartościowy reprezentuje towar, na który go wystawiono i stanowi prawo do towaru, a w szczególności prawo dysponowania nim. Jest przedmiotem transakcji handlowych jest sprzedawany i kupowany.

Konosament zawiera:

Na pierwszej stronie konosamentu zawarte są warunki konosamentowe,

Na drugiej stronie konosamentu zawarte są: dane załadowcy, odbiorcy, notify, numery kontenerów, ilości i wagi towaru oraz inne wymagane informacje dotyczące towaru.

 

4. Co oznacza termin LCL/FCL?

Są to dwa typy ładunków -. FCL czyli Full Container Load to fracht morski pełno-kontenerowy, co oznacza, że cały kontener wykorzystywany jest przez tylko jednego odbiorcę. Z kolei LCL czyli Less then Container Load określa przewóz przesyłek drobnicowych. W tym wypadku wykorzystuje się jedynie część przestrzeni ładunkowej kontenera, co powoduje, że w jednym kontenerze mogą być transportowane towary będące własnością kilku podmiotów.

 

5. Jakie są wymiary kontenerów 20-stopowych i 40-stopowych?

  • Kontener 20’DV (długość x szerokość x wysokość) - Wymiary wewnętrze – 5883mm x 2330 x 2355
  • Kontener 40’DV (długość x szerokość x wysokość) - Wymiary wewnętrze – 12010mm x 2337 x 2371
  • Kontener 40’HC (długość x szerokość x wysokość) - Wymiary wewnętrze – 12010mm x 2337 x 2700

 

6. Co to jest cbm?

CBM to cubic meter czyli metr sześcienny.

 

7. Czym jest transport intermodalny?

Przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu

 

8. Co oznacza AEO i jakie daje korzyści?

AEO (Authorised Economic Operator) to instytucja określana w polskim porządku prawnym jako upoważniony przedsiębiorca. Przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terenie UE, który po spełnieniu przewidzianych przepisami prawa warunków i kryteriów uzyskał jedno z pozwoleń AEO staje się wiarygodnym przedsiębiorcą i korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Status AEO – świadectwo takie gwarantuje przedsiębiorcy wiele ułatwień, przede wszystkim uproszczenie procedur celnych oraz znaczne skrócenie wielu formalności, mniejszą liczba kontroli, priorytetowe przeprowadzenie ewentualnych kontroli, czy możliwość składania skróconej deklaracji przewozowej.

 

9. Co oznacza sformułowanie door-to-door?

Door-to-door (od drzwi do drzwi)- oznacza pełną obsługę spedycyjną, od momentu odbioru towaru od dostawcy, aż do momentu jego dostarczenia do odbiorcy, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych formalności.

 

10. Co oznaczają skróty ETD/ETA?

ETD (Estimated Time of Departure) planowany czas wypłynięcia statku z portu ETA (Estimated Time of Arrival) planowany czas gotowości statku do wejścia do portu

 

11. Czym jest skrót ADR?

ADR (the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) - umowa dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Umowa ta reguluje zasady i warunki przewozu tego typu ładunków w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Umowa ADR stosowana jest również w przewozach krajowych.

 

12. Co daje ubezpieczenia towaru w transporcie morskim?

Zawarcie umowy ubezpieczeniowej Cargo gwarantuje zwrot kosztów w momencie uszkodzenia, ubytku lub utraty ładunku na całej trasie przewozu.

Współpraca

Nie ma dla nas tajemnic dotyczących przewozów w kontenerach morskich, a nasza kadra stanowi wsparcie doradcze na każdym etapie wysyłki bez skomplikowanych formalności i procedur.

tel. +48 58 781 77 77
sealog@sealog.pl

Copyright: SEA-LOGISTICS SP. Z O.O.
ul. Słowikowa 13, 81-198 Suchy Dwór