Zaczęło się w 2002

Spółka została założona w 1990 r., natomiast od 2002 r. kiedy jej 100% udziałów zostało zakupione przez obecnych właścicieli, rozpoczął się nowy etap funkcjonowania Sea-Logistics.

Założenie spółki

1990

 

Przejęcie spółki

2002

Spółka została założona w 1990 r., natomiast od 2002 r. kiedy jej 100% udziałów zostało zakupione przez obecnych właścicieli, rozpoczął się nowy etap funkcjonowania Sea-Logistics. Od początku swojej działalności firma z roku na rok bardzo dynamicznie się rozwijała, czego odbiciem są stale rosnące przyrosty obrotów w porównaniu do każdego poprzedniego roku, rozszerzający się zakres usług, zwiększające się zatrudnienie, jak i przeniesienie w 2010 r. siedziby firmy do własnego obiektu w Suchym Dworze tuż za Gdynią.

 

Projekt cukrowy.

2005

W 2005 roku nasza Spółka rozpoczęła przygotowania do wdrożenia w życie tzw. „Projektu cukrowego w porcie Gdańsk”, w rezultacie czego dokonaliśmy wspólnej inwestycji razem z jednym z największych polskich producentów cukru oraz portem Gdańsk, co doprowadziło do utworzenia w tym porcie dedykowanego terminala do obsługi cukru trzcinowego luzem.

Byliśmy pionierami jeśli chodzi o obsługę tego towaru przez polskie porty i przez kolejne lata, aż do chwili obecnej, nadal uczestniczymy w kompleksowej obsłudze logistycznej cukru. Zajmujemy się m.in. zarówno obsługą agencyjną statków, ich czarterowaniem, klarowaniem w porcie, odprawami celnymi, jak i organizacją przeładunków w porcie oraz wysyłką środkami transportu lądowego do rafinerii.

 

Nowa siedziba

2010

Po wielu latach wynajmowania całego piętra w budynku Akwarium Gdyńskiego umiejscowionego na Skwerze Kościuszki z widokiem na port w Gdańsku i w Gdyni zmieniliśmy lokalizację na własny obiekt. Biuro mieści się aktualnie w domu jednorodzinnym w Suchym Dworze tuż za Gdynią, co tworzy wyjątkową atmosferę do pracy i sprzyja relacjom wśród pracowników i klientów.

 

Easy Fresh Logistics

2011

Od 2011 roku jesteśmy agentem w Polsce globalnej sieci logistycznej Easy Fresh Logistics.

 

Projekt owocowy

2011

Sea-Logistics uwielbia wyzwania i podejmowanie się przedsięwzięć, które dla innych wydają się być niemożliwe do zrealizowania. Takim właśnie wyzwaniem w 2011 roku stał bardzo ambitny projekt zmierzający do stopniowego przekierowania dotychczasowych tras przewozu owoców i warzyw w imporcie do Polski z portów zachodnioeuropejskich oraz dostaw samochodowych i zamiast tego do wykorzystania potencjału jaki dają Short Sea Shipping oraz polskie porty morskie.

Sea-Logistics potrafiło już wiele lat wcześniej przewidzieć dynamiczny rozwój polskich portów, w szczególności Portu Północnego w Gdańsku. Dlatego od wielu lat nasza współpraca z portem Gdańsk oraz z lokalnymi inspekcjami granicznymi układała się wręcz wzorcowo, co zaowocowało wcześniej wspomnianym „Projektem cukrowym”, jak również występowaniem w roli konsultanta dla nowo budowanego terminala kontenerowego DCT Gdańsk, z którym Sea-Logistics podpisała historyczną umowę handlową nr 001 i do którego jako pierwsza skierowała swoje kontenery.

DCT z kolei odwdzięczyło się Sea-Logistics bardzo wspierając jej prace nad „Projektem owocowym”, udostępniając swoje sale do organizowanych przez SL licznych konferencji z udziałem DCT, przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Morskiego w Gdańsku, władz portów Gdańsk i Gdynia, wszystkich inspekcji granicznych, Służby Celnej, armatorów, firm kontrolnych i innych podmiotów żywotnie zainteresowanych w pozyskaniu do obsługi przez polskie porty ogromnych ciągów ładunkowych, które niestety nasze porty omijają.

Tytaniczna praca przez kolejne lata nad przekonaniem zarówno samych importerów, jak i polskich eksporterów oraz instytucji z branży owocowej, mięsnej, mleczarskiej, inspekcji granicznych oraz firm z obrotu portowo-morskiego zaowocowała najpierw podpisaniem kilkudziesięciu listów intencyjnych przez największych polskich importerów owoców i warzyw oraz eksporterów mięsa i produktów mleczarskich, a następnie powstaniem z inicjatywy Sea-Logistics tzw. „Międzyresortowej Komisji ds. Uproszczeń Odpraw Granicznych” i w rezultacie nawiązania współpracy z partnerem strategicznym, co przyczyniło się do wybudowania pierwszego w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku magazynu chłodniczego, który został przystosowany zarówno do obsługi m.in. owoców, warzyw i ryb w imporcie, jak i do wysyłek eksportowych polskiego mięsa i produktów mleczarskich.

W ślad za tym magazynem poszło natychmiast kilka innych firm, dzięki czemu udało się urzeczywistnić nie tylko nasze marzenie o stworzeniu w polskim porcie prawdziwego hub-u do obsługi różnorodnych ładunków spożywczych wymagających temperatury kontrolowanej.

 

Certyfikat AEO

2013

Od 2013 roku nasza Agencja Celna posiada certyfikat AEO – Authorized Economic Operator. Dysponując zabezpieczeniami należności celno - podatkowych zapewniamy uproszczoną i szybszą formę zwalniania towarów na rzecz odbiorcy.

Współpraca

Nie ma dla nas tajemnic dotyczących przewozów w kontenerach morskich, a nasza kadra stanowi wsparcie doradcze na każdym etapie wysyłki bez skomplikowanych formalności i procedur.

tel. +48 58 781 77 77
sealog@sealog.pl

Copyright: SEA-LOGISTICS SP. Z O.O.
ul. Słowikowa 13, 81-198 Suchy Dwór